MISSIE

Resocialisatie en re-integratie door persoonlijke aandacht, zelfontplooiing en toekomstperspectief.

Visie:

DOOR biedt hulp aan kwetsbare cliënten, zoals (ex-) justitiabelen, die zich resocialisatie en re-integratie ten doel stellen. Wij gaan uit van de kracht van de mens en zoeken samen met de cliënt naar zijn of haar kwaliteiten en valkuilen. Bij ons aangeleerde vaardigheden en verder ontwikkelde persoonlijke kwaliteiten helpen cliënten bij hun maatschappelijk functioneren voor nu en in de toekomst. Ons hulpaanbod draagt bij aan een veiligere maatschappij.